Cos de cumparaturi

Nu aveti niciun articol in cos

Consimtamant pentru prelucrarea datelor cu caracter personal in scopuri de marketing

Sunt de acord ca societatea Season Core Sport SRL cu sediul social in Giroc, str Gloria, nr 53A, jud Timis, cui RO34968339, inscrisa in Registrul Comertului J35/2109/2015 , (denumita in continuare „Administratorul”), sa prelucreze urmatoarele date cu caracter personal in conformitate cu Regulamentul 2016/679 al Parlamentul European si al Consiliului:

Numele si prenumele,
e-mail (denumita in continuare „date cu caracter personal”)
Datele de mai sus vor fi prelucrate de catre Administrator in scopuri de marketing, respectiv distribuirea de buletine informative de catre Administrator catre persoana care isi da acest consimtamant. Acest acord este acordat pentru o perioada de 3 ani. Persoana care da acest consimtamant recunoaste ca operatorul va prelucra datele cu caracter personal de mai sus pe perioada de valabilitate a consimtamantului.
Datele personale vor fi prelucrate numai de catre Administrator, sau de o persoana cu care Administratorul are un contract de prelucrare incheiat in mod corespunzator.
Consimtamantul poate fi retras in orice moment, de exemplu prin trimiterea unui e-mail sau a unei scrisori la datele de contact ale Season Core Sport SRL cu sediul social in Giroc, str Gloria, nr 53A, jud Timis, cui RO34968339, inscrisa in Registrul Comertului J35/2109/2015 , gdpr@seasonsport.ro.
Season Core Sport SRL isi informeaza clientii ca au dreptul la:
obtine confirmarea de la Administrator daca datele cu caracter personal care ii privesc sunt sau nu prelucrate si, in caz afirmativ, au dreptul de a accesa aceste date personale si urmatoarele informatii: scopurile prelucrarii, categoriile de date cu caracter personal vizate, destinatarii sau categoriile de destinatari, datele au fost sau vor fi dezvaluite, in special destinatarii din tari terte sau organizatii internationale, perioada planificata pentru care datele cu caracter personal vor fi stocate sau, in cazul in care aceasta nu poate fi determinata, criteriile utilizate pentru determinarea acestei perioade, existenta unui drept. sa solicite de la operator rectificarea sau stergerea datelor cu caracter personal referitoare la persoana vizata sau restrictii privind prelucrarea acestora si/sau sa se opuna unei astfel de prelucrari, dreptul de a depune o plangere la autoritatea de supraveghere.
ca Administratorul corecteaza datele cu caracter personal inexacte care le privesc fara intarzieri nejustificate. Tinand cont de scopurile prelucrarii, acestia au dreptul de a completa datele personale incomplete, inclusiv prin furnizarea unei declaratii suplimentare.
ca Administratorul sterge datele cu caracter personal care ii privesc fara intarziere nejustificata si Administratorul este obligat sa stearga datele cu caracter personal fara intarziere nejustificata daca apare unul dintre urmatoarele motive: datele cu caracter personal nu mai sunt necesare in scopurile pentru care au fost colectate sau prelucrate in alt mod, clientul revoca consimtamantul si nu exista alt titlu legal pentru prelucrarea acestora, datele cu caracter personal au fost prelucrate ilegal, datele cu caracter personal trebuie sterse pentru a respecta o obligatie legala prevazuta de legislatia Uniunii sau a statului membru aplicabila operatorului.
ca Administratorul restrictioneaza prelucrarea datelor lor personale daca neaga exactitatea acestora pe perioada verificarii acestui fapt de catre Administrator, prelucrarea este ilegala, iar Administratorul solicita prelucrarea lor limitata in loc de stergere, datele nu mai sunt necesare pentru procesare, revendicari legale.
ca Administratorul, la cererea acestuia, sa-si transfere datele personale unui alt administrator desemnat de acesta.
ridic o obiectie cu privire la prelucrarea datelor mele personale de catre Administrator.
in cazul in care aveti indoieli cu privire la faptul ca datele lor cu caracter personal sunt prelucrate de catre Administrator in sensul reglementarilor legale mai sus mentionate, contactati atat Administratorul, cat si Oficiul pentru Protectia Datelor cu Caracter Personal.

Consimtamantul pentru prelucrarea datelor cu caracter personal in scopul inregistrarii

Sunt de acord ca societatea Season Core Sport SRL cu sediul social in Giroc, str Gloria, nr 53A, jud Timis, cui RO34968339, inscrisa in Registrul Comertului J35/2109/2015, (denumita in continuare „Administratorul”), sa prelucreze urmatoarele date cu caracter personal in conformitate cu Regulamentul 2016/679 al Parlamentul European si al Consiliului:

Numele si prenumele,
Abordare,
numar de telefon,
e-mail,
in cazul persoanelor de afaceri, numarul de identificare, numarul de TVA (denumite in continuare „date cu caracter personal”)
Datele de mai sus vor fi prelucrate de catre Administrator in scopul inregistrarii pe site-ul / e-shop al Administratorului. Acest consimtamant este dat pentru o perioada de .... ani. Persoana care furnizeaza acest consimtamant recunoaste ca Administratorul va prelucra datele personale de mai sus pe perioada de valabilitate a consimtamantului.
Datele personale vor fi prelucrate numai de catre Administrator, sau de o persoana cu care Administratorul are un contract de prelucrare incheiat in mod corespunzator.
Consimtamantul poate fi retras in orice moment, de exemplu prin trimiterea unui e-mail sau a unei scrisori la datele de contact ale Season Core Sport SRL, gdpr@seasonsport.ro.
Season Core Sport SRL isi informeaza clientii ca au dreptul la:
obtine confirmarea de la Administrator daca datele cu caracter personal care ii privesc sunt sau nu prelucrate si, in caz afirmativ, au dreptul de a accesa aceste date personale si urmatoarele informatii: scopurile prelucrarii, categoriile de date cu caracter personal vizate, destinatarii sau categoriile de destinatari, datele au fost sau vor fi dezvaluite, in special destinatarii din tari terte sau organizatii internationale, perioada planificata pentru care datele cu caracter personal vor fi stocate sau, in cazul in care aceasta nu poate fi determinata, criteriile utilizate pentru determinarea acestei perioade, existenta unui drept. sa solicite de la operator rectificarea sau stergerea datelor cu caracter personal referitoare la persoana vizata sau restrictii privind prelucrarea acestora si/sau sa se opuna unei astfel de prelucrari, dreptul de a depune o plangere la autoritatea de supraveghere.
ca Administratorul corecteaza datele cu caracter personal inexacte care le privesc fara intarzieri nejustificate. Tinand cont de scopurile prelucrarii, acestia au dreptul de a completa datele personale incomplete, inclusiv prin furnizarea unei declaratii suplimentare.
ca Administratorul sterge datele cu caracter personal care ii privesc fara intarziere nejustificata si Administratorul este obligat sa stearga datele cu caracter personal fara intarziere nejustificata daca apare unul dintre urmatoarele motive: datele cu caracter personal nu mai sunt necesare in scopurile pentru care au fost colectate sau prelucrate in alt mod, clientul revoca consimtamantul si nu exista alt titlu legal pentru prelucrarea acestora, datele cu caracter personal au fost prelucrate ilegal, datele cu caracter personal trebuie sterse pentru a respecta o obligatie legala prevazuta de legislatia Uniunii sau a statului membru aplicabila operatorului.
ca Administratorul restrictioneaza prelucrarea datelor lor personale daca neaga exactitatea acestora pe perioada verificarii acestui fapt de catre Administrator, prelucrarea este ilegala, iar Administratorul solicita prelucrarea lor limitata in loc de stergere, datele nu mai sunt necesare pentru procesare, revendicari legale.
ca Administratorul, la cererea acestuia, sa-si transfere datele personale unui alt administrator desemnat de acesta.
ridic o obiectie cu privire la prelucrarea datelor mele personale de catre Administrator.
in cazul in care aveti indoieli cu privire la faptul ca datele lor cu caracter personal sunt prelucrate de catre Administrator in sensul reglementarilor legale mai sus mentionate, contactati atat Administratorul, cat si Oficiul pentru Protectia Datelor cu Caracter Personal.

Autentificare inchide