Cos de cumparaturi

Nu aveti niciun articol in cos

Principii de prelucrare a datelor cu caracter personal

Societate comerciala Season Core Sport SRL cu sediul social in Giroc, str Gloria, nr 53A, jud Timis, cui RO34968339, inscrisa in Registrul Comertului J35/2109/2015 (denumit in continuare „Administratorul”) prin prezenta in conformitate cu prevederile art. 12 si urmatoarele. Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European si al Consiliului, in vigoare din 25 mai 2018, informeaza clientii sai cu privire la prelucrarea datelor lor personale atunci cand isi folosesc serviciile.

Date personale
Administratorul dumneavoastra va procesa urmatoarele date personale:

Numele si prenumele,
abordare,
numar de telefon,
e-mail,
in cazul persoanelor de afaceri, numarul de identificare, numarul de TVA (denumite in continuare „date cu caracter personal”)


Scopul prelucrarii
Scopul prelucrarii datelor cu caracter personal este de a indeplini obligatiile legale ale administratorului care decurg din continutul contractului incheiat intre dumneavoastra in calitate de cumparator si administrator in calitate de vanzator, precum si de a indeplini obligatiile legale ale administratorului care decurg din reglementarile legale cu caracter general obligatoriu. .

Destinatarii datelor cu caracter personal
Datele cu caracter personal prelucrate pentru indeplinirea obligatiilor care decurg din reglementari legale speciale pot fi, in cazuri justificate, transferate de catre operator catre autoritatile de drept. 
Motivul legal aici este indeplinirea obligatiilor care decurg din contractul incheiat cu persoana vizata, precum si interesele legitime ale operatorului sau ale unui tert. Datele cu caracter personal apartinand grupului de categorii speciale de date cu caracter personal nu sunt transferate.

Obligatia de a furniza date personale
Este necesara furnizarea datelor cu caracter personal administratorului pentru a-si indeplini drepturile si obligatiile ce decurg din continutul contractului incheiat.

Timp de procesare
Datele cu caracter personal pot fi prelucrate de catre operator pe timpul necesar indeplinirii drepturilor si obligatiilor care decurg din contractul incheiat, sau pe timpul necesar solutionarii litigiilor care decurg din contractul incheiat.

Instruirea persoanei vizate
Societatea Season Core Sport SRL isi informeaza clientii ca au dreptul la:

Obtine confirmarea de la Administrator daca datele cu caracter personal care ii privesc sunt sau nu prelucrate si, in caz afirmativ, au dreptul de a accesa aceste date personale si urmatoarele informatii: scopurile prelucrarii, categoriile de date cu caracter personal vizate, destinatarii sau categoriile de destinatari, datele au fost sau vor fi dezvaluite, in special destinatarii din tari terte sau organizatii internationale, perioada planificata pentru care datele cu caracter personal vor fi stocate sau, in cazul in care aceasta nu poate fi determinata, criteriile utilizate pentru determinarea acestei perioade, existenta unui drept. sa solicite de la operator rectificarea sau stergerea datelor cu caracter personal referitoare la persoana vizata sau restrictii privind prelucrarea acestora si/sau sa se opuna unei astfel de prelucrari, dreptul de a depune o plangere la autoritatea de supraveghere.
Ca Administratorul corecteaza datele cu caracter personal inexacte care le privesc fara intarzieri nejustificate. Tinand cont de scopurile prelucrarii, acestia au dreptul de a completa datele personale incomplete, inclusiv prin furnizarea unei declaratii suplimentare.
ca Administratorul sterge datele cu caracter personal care ii privesc fara intarziere nejustificata si Administratorul este obligat sa stearga datele cu caracter personal fara intarziere nejustificata daca apare unul dintre urmatoarele motive: datele cu caracter personal nu mai sunt necesare in scopurile pentru care au fost colectate sau prelucrate in alt mod, clientul revoca consimtamantul si nu exista alt titlu legal pentru prelucrarea acestora, datele cu caracter personal au fost prelucrate ilegal, datele cu caracter personal trebuie sterse pentru a respecta o obligatie legala prevazuta de legislatia Uniunii sau a statului membru aplicabila operatorului.
ca Administratorul restrictioneaza prelucrarea datelor lor personale daca neaga exactitatea acestora pe perioada verificarii acestui fapt de catre Administrator, prelucrarea este ilegala, iar Administratorul solicita prelucrarea lor limitata in loc de stergere, datele nu mai sunt necesare pentru procesare, revendicari legale.
ca Administratorul, la cererea acestuia, sa-si transfere datele personale unui alt administrator desemnat de acesta.
ridic o obiectie cu privire la prelucrarea datelor mele personale de catre Administrator.
in cazul in care aveti indoieli cu privire la faptul ca datele cu caracter personal ale Administratorului sunt prelucrate in sensul reglementarilor legale mentionate mai sus, contactati atat Administratorul, cat si Oficiul pentru Protectia Datelor cu Caracter Personal.
 

 

Autentificare inchide